Sảnh tiệc Tiệc cưới

ELBE

AMUR

DIỆN TÍCH 360

BÀN TRÒN 240

RẠP HÁT 260

LỚP HỌC 150

TIỆC ĐỨNG 360

CHỮ U 180

TIỆC CƯỚI TIỆC THÔI NÔI TIỆC CÁ NHÂN TIỆC TẤT NIÊN
TIỆC CƯỚI
TIỆC THÔI NÔI
TIỆC CÁ NHÂN
TIỆC TẤT NIÊN
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay