Sảnh tiệc Tiệc cưới

ELBE

AMUR

DIỆN TÍCH 360

BÀN TRÒN 240

RẠP HÁT 260

LỚP HỌC 150

TIỆC ĐỨNG 360

CHỮ U 180

TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ
TIỆC CƯỚI
HỘI NGHỊ
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay