Sảnh tiệc Sự kiện

BALLROOM

GRAND BALLROOM

NILE

DIỆN TÍCH 1.728m2

BÀN TRÒN 1.400

RẠP HÁT 2.000

LỚP HỌC 1.150

TIỆC ĐỨNG 1.700

CHỮ U -

ẨM THỰC CHAY TIỆC CƯỚI TIỆC THÔI NÔI TIỆC CÁ NHÂN
ẨM THỰC CHAY
TIỆC CƯỚI
TIỆC THÔI NÔI
TIỆC CÁ NHÂN
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay