Sảnh tiệc Sự kiện

BALLROOM

GRAND BALLROOM

NILE

DIỆN TÍCH 1.728m2

BÀN TRÒN 1.400

RẠP HÁT 2.000

LỚP HỌC 1.150

TIỆC ĐỨNG 1.700

CHỮ U -

ƯU ĐÃI MÙA CƯỚI 2021
ƯU ĐÃI MÙA CƯỚI 2021
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay