Sảnh tiệc Tiệc cưới

DIỆN TÍCH 540m2

BÀN TRÒN 450

RẠP HÁT 500

LỚP HỌC 360

TIỆC ĐỨNG 540

CHỮ U 300

SỰ KIỆN CƯỚI 2023
SỰ KIỆN CƯỚI 2023
TƯ VẤN ĐẶT TIỆC

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay