Sảnh tiệc Tiệc cưới

DIỆN TÍCH 540m2

BÀN TRÒN 450

RẠP HÁT 500

LỚP HỌC 360

TIỆC ĐỨNG 540

CHỮ U 300

ƯU ĐÃI TIỆC CƯỚI ƯU ĐÃI TIỆC THÔI NÔI
ƯU ĐÃI TIỆC CƯỚI
ƯU ĐÃI TIỆC THÔI NÔI
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay