Sảnh tiệc Tiệc cưới

DIỆN TÍCH 540m2

BÀN TRÒN 450

RẠP HÁT 500

LỚP HỌC 360

TIỆC ĐỨNG 540

CHỮ U 300

ẨM THỰC CHAY TIỆC CƯỚI TIỆC THÔI NÔI TIỆC CÁ NHÂN
ẨM THỰC CHAY
TIỆC CƯỚI
TIỆC THÔI NÔI
TIỆC CÁ NHÂN
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay