Sảnh tiệc Hội nghị

NILE

GRAND BALLROOM

VOLGA

DIỆN TÍCH 1.728m2

BÀN TRÒN 1.400

RẠP HÁT 2.000

LỚP HỌC 1.150

TIỆC ĐỨNG 1.700

CHỮ U -

ƯU ĐÃI CƯỚI 2024 ƯU ĐÃI TIỆC TẤT NIÊN
ƯU ĐÃI CƯỚI 2024
ƯU ĐÃI TIỆC TẤT NIÊN
TƯ VẤN ĐẶT TIỆC

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay