Sảnh tiệc Hội nghị

NILE

GRAND BALLROOM

VOLGA

DIỆN TÍCH 1.728m2

BÀN TRÒN 1.400

RẠP HÁT 2.000

LỚP HỌC 1.150

TIỆC ĐỨNG 1.700

CHỮ U -

SỰ KIỆN CƯỚI 2023
SỰ KIỆN CƯỚI 2023
TƯ VẤN ĐẶT TIỆC

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay