Sảnh tiệc Hội nghị

NILE

GRAND BALLROOM

VOLGA

DIỆN TÍCH 1.728m2

BÀN TRÒN 1.400

RẠP HÁT 2.000

LỚP HỌC 1.150

TIỆC ĐỨNG 1.700

CHỮ U -

MÙA TÌNH YÊU - ƯU ĐÃI 10 BÀN TẶNG 1 BÀN Ưu Đãi Dạ Tiệc Cuối Năm
MÙA TÌNH YÊU - ƯU ĐÃI 10 BÀN TẶNG 1 BÀN
Ưu Đãi Dạ Tiệc Cuối Năm
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay