Sảnh tiệc Hội nghị

DIỆN TÍCH 576m2

BÀN TRÒN 450

RẠP HÁT 550

LỚP HỌC 400

TIỆC ĐỨNG 580

CHỮ U 320

ẨM THỰC CHAY TIỆC CƯỚI TIỆC THÔI NÔI TIỆC CÁ NHÂN
ẨM THỰC CHAY
TIỆC CƯỚI
TIỆC THÔI NÔI
TIỆC CÁ NHÂN
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay