Sảnh tiệc Hội nghị

DIỆN TÍCH 576m2

BÀN TRÒN 450

RẠP HÁT 550

LỚP HỌC 400

TIỆC ĐỨNG 580

CHỮ U 320

HỘI NGHỊ 2020
HỘI NGHỊ 2020
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay