Sảnh tiệc Hội nghị

DIỆN TÍCH 576m2

BÀN TRÒN 440

RẠP HÁT 540

LỚP HỌC 380

TIỆC ĐỨNG 550

CHỮ U 300

HỘI NGHỊ 2020
HỘI NGHỊ 2020
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay