Sảnh tiệc Hội nghị

DIỆN TÍCH 576m2

BÀN TRÒN 440

RẠP HÁT 540

LỚP HỌC 380

TIỆC ĐỨNG 550

CHỮ U 300

ẨM THỰC CHAY TIỆC CƯỚI TIỆC THÔI NÔI TIỆC CÁ NHÂN
ẨM THỰC CHAY
TIỆC CƯỚI
TIỆC THÔI NÔI
TIỆC CÁ NHÂN
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay