Sảnh tiệc Sự kiện

BALLROOM

DIỆN TÍCH 1.152m2

BÀN TRÒN 900

RẠP HÁT 1.150

LỚP HỌC 760

TIỆC ĐỨNG 1.150

CHỮ U -

TIỆC TẤT NIÊN - CUỐI NĂM TIỆC CƯỚI
TIỆC TẤT NIÊN - CUỐI NĂM
TIỆC CƯỚI
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay