Sảnh tiệc Sự kiện

BALLROOM

DIỆN TÍCH 1.152m2

BÀN TRÒN 900

RẠP HÁT 1.150

LỚP HỌC 760

TIỆC ĐỨNG 1.150

CHỮ U -

TIỆC CƯỚI TIỆC THÔI NÔI TIỆC CÁ NHÂN TIỆC TẤT NIÊN
TIỆC CƯỚI
TIỆC THÔI NÔI
TIỆC CÁ NHÂN
TIỆC TẤT NIÊN
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay